Nic.sáčky - AROMA KING - FREEZE ICE (Soft Kick - 10 mg)

Neohodnoceno
 
Novinka VOLNÁ ŽIVNOST Efekt lupa
 

NIKOTINOVÉ SÁČKY AROMA KING SOFT KICK - FREEZE ICE (MRAZIVÝ LED) 10MG

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do
16.4.2024
Cena 106,61 Kč bez DPH
129 Kč    
Značka Aroma King
Kategorie Soft Kick 10 mg
 

aroma sacky

AROMA KING SOFT KICK - FREEZE ICE 10MG

AROMA KING SOFT KICK - FREEZE ICE jsou nikotinové sáčky s příchutí mrazivého ledu. Tyto sáčky jsou vhodné pro ty, kteří hledají osvěžující alternativu k tradičnímu kouření cigaret. Každý sáček obsahuje 10 mg nikotinu, což poskytuje jemnou stimulaci pro uživatele.

Příchuť mrazivého ledu v AROMA KING SOFT KICK přináší do užívání nikotinu osvěžující a chladivý zážitek. Ledový efekt dodává celkovému užívání chuťovou rovnováhu, což činí tyto sáčky ideální volbou pro milovníky osvěžujících příchutí.

Vlastnosti produktu

 • Každý sáček obsahuje 10 mg nikotinu, což je vhodné pro ty, kteří hledají nižší hladiny nikotinu
 • Lahodné příchutě
 • AROMA KING SOFT KICK nabízí jedinečnou kombinaci chuti, která se vyhýbá obvyklým stereotypům
 • Sáčky jsou diskrétní a snadno použitelné kdekoliv a kdykoliv
 • Vyrobeno z kvalitních materiálů, které zajišťují optimální chuťový zážitek a dlouhou životnost sáčků
   
  Obsah nikotinu: 10 mg/g
  Počet ks v balení: 25 ks
  Výrobce: Aroma King 
  Typ živnosti: volná 

varování - škodlivý výrobek supervape 2-2UFI: 3EWQ-X505-S30J-HGDJ

 1. Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

  Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Acute Tox. 4: Akutní toxicita (orální), Kategorie 4, H302
  Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412 Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže, Kategorie 1, H317

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 4: H302 - Zdraví škodlivý při požití.
  Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P264: Po manipulaci důkladně omyjte.

  P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranné brýle/ochranná obuv. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.
  Doplňující informace:

  Obsahuje eucalyptus globulus, ext, trans-menton.

Hmotnost 0.013 kg
Značka: AROMA KING
Intenzita / Síla nikotinu Extra slabé 0-6 mg / sáček
Hmotnost: 10 g
Velikost sáčků: slim
Počet sáčků v balení: 25 ks
Obsah nikotinu: 10 mg/g
EAN: 590590905043

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: