VENIX - BORŮVKA a MALINA-X

Neohodnoceno
 
VOLNÁ ŽIVNOST Efekt lupa
 
  • 1 z 5

Máte chuť na opravdu svěží elektronickou cigaretu? Sáhněte po naší nové příchuti malina, borůvka a ostružina a přesvědčte se sami, že je to pecka.

Dostupnost Pouze pro přihlášené
Cena 119,83 Kč bez DPH
145 Kč
Značka Vénix
Kategorie Vénix
 

venix klasik

Máte chuť na opravdu svěží elektronickou cigaretu? Sáhněte po naší nové příchuti malina, borůvka a ostružina a přesvědčte se sami, že je to pecka. Všechny příchutě jsou na živnost volnou.

Jednorázová elektronická cigareta VeniX s příchutí malin, borůvek a ostružin - Blue RASPBERRY-X. Až 700 potahů a příjemnou chutí. Užijte si perfektní vaping s naši elektronickou cigaretou VeniX.


Příchuť: 
Perfektní chuť malin, borůvek a ostružin. 

► Obsah nikotinu: 18 mg/ml 
► Kapacita baterie: 400 mAh
► Hliníkové tělo
► Potahů: 700 = na jedno potáhnutí 0,051 mg 
► Kvalitní zpracování
► Perfektní na cesty
► Výkonná e-cigareta
► Česká značka

Uchovejte mimo dosah osob mladších 18 let. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte zasažená místa. 

Při požití: Necítite-li se dobře volejte TOXIKOLOGICE INFORMAČÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchtěte ústa. Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.
Může vyvolat alergickou reakci. 

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: GHS07 Varování, Acute Tox. 4, H302, Aquatic Chronic 3, H412

 varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Signální slovo: Nebezpečí

UFI: XEJV-97Y9-YN59-U161

Standardní věty o nebezpečnosti:

► H302 Zdraví škodlivý při požití.
► H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
► H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

► P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
► P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
► P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
► P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
► P330 Vypláchněte ústa.
► P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Složení: 
►  glycerol, 1,2-pro- pylenglykol, nikotin, 2-isopropyl-N,2,3-trimethyl butanamid, triacetin, limonene, kyselina benzoová, dekan-4-olid, N-ethyl- -2-(isopropyl)-5-methylcyclo- hexán karboxamid, ethyl-butyrát, kyselina 4-oxopentanová, isoamyl-acetát, ethylmaltol, (Z)-hex-3-én-1-ol, kyselina octová, 4-(4-hydroxyfenyl) butan-2-on,dimethylhydroxyfuranon, vanilin, (E)-4-(2,6,6-trimethyl) cyklohex-1-enyl) but-3-én-2-on

Podobné produkty

Hmotnost 0.033 kg
Obsah nikotinu 18 mg/ml (1,62%)
Kapacita baterie 400 mAh
Počet potažení Až 700
EAN 6974572212229
Obsah nikotinu v dávce 0,0494 mg
Odpor 1,6 Ω
Objem liquidu 2 ml
Rozměry výrobku 104 x 16,5 x 16,5mm.
Velkoobchodní balení po 10-ti kusech
Obsah balení 1x jednorázová e-cigareta

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: