OXBAR C800 - Strawberry Ice Cream 16 mg

Neohodnoceno
 
VOLNÁ ŽIVNOST BEZ KOLKU Efekt lupa
 

Velmi oblíbená chuť jahodové zmrzliny. Sladkost, která vás neomrzí!

Dostupnost Pouze pro přihlášené
Cena 147,93 Kč bez DPH
179 Kč
Značka OXBAR
Kategorie OXBAR
 

OXBAR C800 - jednorázová elektronická cigareta od světového výrobce OXVA

S jednorázovými vape od OXBAR můžete vapovat bez starostí a bez nutnosti se starat o technické detaily. Vapo zařízení jsou vybavena výkonnými bateriemi a kapacitními nádržkami, což znamená, že si užijete vapování po dlouhou dobu bez nutnosti nabíjení nebo výměny náplně. Stačí si je vzít s sebou a můžete se ponořit do svého vapingového zážitku.

 

Velmi příjemná ve vaší dlani - nejnovější tvar a krystalický design, perfektně padnoucí naústek. 

NOVINKA: Ještě lepší zážitek, který Vám zajistí extrémně bohatou chuť. O 30 % bohatější chuť, která je neuvěřitelně reálná.

varovani všechno

Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit

Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Složení: propan-1,2-diol, glycerol, N,2,3-Trimethyl-2-isopropyl Butanamide, nikotin (ISO), benzoová kyselina, butanoic acid, ethyl ester, Vanillin, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl-acetát, 3-Hexen-1-ol, (Z)-, ethyl maltol, cis-3-Hexenyl Acetate, octová kyselina … %, gamma-Decalactone, máselná kyselina, butanocid acid, 2-methyl-, cinnamic acid methyl ester

UFI UKY3-85GR-S3GS-9DF7

Hmotnost 0.04 kg
Kapacita cartridge 2 ml
Kapacita baterie 550 mAh
Obsah nikotinu 16 mg/ml
Dávka nikotinu na vdechnutí 53,33 ug
Počet potahů až 800

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: