Jednorázové el. cigarety

Elektronicke cigarety

Pro prodej jednorázových elektronických cigaret je důležité vědět, že musíte mít dostatečné oprávnění - živnost. 

Na živnost volnou lze z naší nabídky prodávat již téměř všechny značky!

Přesné znění vyhlášky:

Klasifikace, označení směsi a povinnost vlastnit živnost

  • E-liquid s koncentrací nikotinu od 1,7% hmotnosti (tj. 17 mg nikotinu /ml) do 2% hmotnosti (tj. 20 mg nikotinu /ml), kdy 20 mg/ml je maximální povolená koncentrace nikotinu v e-liquidu, je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí (nařízení CLP) klasifikován jako nebezpečná chemická směs (tj. jedná se o chemickou směs klasifikovanou v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu jako „toxická“). Obal směsi je označen výstražným symbolem GHS06 . Prodej takto klasifikované směsi spadá pod živnost vázanou „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické“. 

  • E-liquid obsahující nikotin v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,25% hmotnosti a nižší než 1,7%, bude podle nařízení CLP klasifikován jako nebezpečná směs (tj. nejedná se o chemickou směs klasifikovanou v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu jako „toxická“). Obal směsi je označen výstražným symbolem GHS07 . Prodej takto klasifikované směsi spadá pod živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti 48 „Velkoobchod a maloobchod“. 

  • Směsi bez obsahu nikotinu nebo s obsahem nikotinu do 0,25% nejsou klasifikovány jako nebezpečné dle nařízení CLP. Prodej takových směsí spadá pod živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti 48 „Velkoobchod a maloobchod“. 

Při výběru jednorázových cigaret do naší nabídky se snažíme vybírat tak, aby měli jednak prodejní potenciál na Vašich provozovnách, ale také aby se aspoň nějakou zajímavosti lišila každá značka.

Naše přesvědčení je takové, že raději budeme nepřetržitě zkoušet potenciálně zajímavé značky, než se držet pouze v zajetých standardech! 

Proto u nás všechny cigarety můžete koupit již od jednoho kusu! Pro Vaše cash-flow i prodejní prostor bude jistě lepší za první závoz vyzkoušet třeba jen 5 příchutí po 3 kusech. Poté se počká na reakci zákazníků, v případě že bude pozitivní, můžete výběr rozšířit. V opačném případě se doprodá těchto pár kousků a přeskočí na novou. Na žádné provozovně nikdy není stejné složení stejné a nemusí fungovat osvědčené značky. Najděte si pro Vás to nejvhodnější!

 

No entries found...